Bestyrelse

Frederik Germann
(byrådsmedlem - formand)

Lars Schytt Larsen 
(foreningerne)

Kirsten A. Lauritsen 
(byrådsrepræsentant - næstformand)

Rolf Møller Hansen
(organisationsrepræsentant)

Sanne Falther Svankilde  
(forældrerepræsentant)

Lone Kofoed
(medarbejderrepræsentant)

Per Rudbeck
(medarbejderrepræsentant)

Julia Drzala
(elevrepræsentant)

Hamza Zamann
(elevrepræsentant)