Bestyrelse

Henrik Tolstrup Nielsen
(formand)

Mette Kjerulf-Jensen 
(byrådsrepræsentant)

Kirsten A. Lauritsen 
(byrådsrepræsentant )

Rolf Møller Hansen
(organisationsrepræsentant)

Sanne Falther Svankilde  
(forældrerepræsentant)

Lene Japsen
(medarbejderrepræsentant)

Per Rudbeck
(medarbejderrepræsentant - suppleant)

Ungdomsskolen

 

Undervisningstilbud

 

Tilmelding

 

Kalender